Dassenburcht2

In deze eerste nieuwsbrief van 2023 kijken we terug op onze Nieuwjaarsbijeenkomst en de Algemene Leden Vergadering 2023, werpen we een blik op de geplande activiteiten in 2023, en sluiten we af met een mededeling van de penningmeester.

Lees de hele nieuwsbrief hier.

In deze 7e en laatste nieuwsbrief van 2022 vragen we met name aandacht voor de laatste Koffieochtend en de
laatste Eettafel van het jaar, de Nieuwjaarsreceptie, de ALV en een vrijkomende bestuursfunctie van secretaris.

Lees de hele nieuwsbrief hier.

In deze 6e nieuwsbrief van 2022 vragen we met name aandacht voor het opstarten van de Koffieochtend, Sint Maarten, De Eettafel van Andries en blikken we kort terug op de Buurtbarbecue en Burendag.

Lees de hele nieuwsbrief hier.

 

Deze week krijgt BOA-Buurthulp speciale aandacht. De aanleiding daartoe is de enquête die we in maart onder de leden van BOA hebben gehouden met de vraag of voortzetting van de buurthulp gewenst is. Die vraag werd in de enquête onomwonden positief beantwoord.

Deze 5e nieuwsbrief van 2022 is kort en we vragen met name aandacht voor een gesprek dat heeft plaatsgevonden tussen de gemeente, De Dassenburcht en het BOA-bestuur omtrent de staat van het veldje aan het Trouwlaantje.

Lees de hele nieuwsbrief hier.

In de 4e nieuwsbrief van 2022 vragen we aandacht voor het aftreden van Ben Wilde, de terugblik op Koningsdag, het lintje voor Heleen Brons, de Eettafel van Andries, de Buurtbarbecue en doen we een oproep namens het bestuur en de jeugdcommissie.

Lees de hele nieuwsbrief hier.