Onze buurt:

Zoals de naam al aangeeft, bestaat onze buurt uit een aantal straten in de omgeving van het Andriesplein. De buurt ligt in Nuenen-NoordWest en is grotendeels in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw ontstaan.

De BOA-buurt wordt gevormd door de volgende straten en straatdelen:

BOA-buurt.png

Andriesplein, Wilgenstraat, Meidoornstraat, Jan Van Oosterhouthof, Weverstraat vanaf Brederostraat tot aan de Esdoornstraat, Willemstraat, Emmastraat, Lijsterbesstraat, Eikenlaan vanaf Berkenstraat tot aan Jacob Catsstraat, Beukenlaan vanaf Berkenstraat tot aan Esdoornstraat, Jacob Catsstraat, Brederostraat, Van Ruusbroecstraat, Van Maerlantstraat, Van Veldekestraat, Erasmusstraat en Bilderdijkstraat.

Bewoners van deze buurt die zich wensen aan te sluiten bij de doelstelling van de vereniging kunnen lid worden.

Bewoners van aangrenzende straatdelen of straten, die zich verbonden voelen met de BOA-buurt kunnen op verzoek ook lid worden, zulks ter beoordeling en goedkeuring van het bestuur.

Zie voor meer informatie ons Huishoudelijk Reglement.

Onze buurt grenst aan Het Nuenense Broek, zie hieronder enkele foto's:

Waarom zijn geheugenkaarten altijd vol, en batterijen altijd leeg als je ze nodig hebt?