bbq 960

Elk jaar organiseert de BOA een BBQ voor leden en andere buurtbewoners.

Sinds enkele jaren is het de traditie deze in het eerste weekend na de zomer schoolvakantie te laten plaatsvinden.

Verdere details en nadere informatie over de kosten worden ruim van te voren bekend gemaakt via Nieuwsbrief en deze website.

Je hoeft niet steeds dezelfde fouten te maken, er is keuze zat.