AEDreanimatie header

Bij De Dassenburcht hangt sinds 2011 een Automatische Externe Defibrillator (AED). Om dit apparaat zo goed mogelijk te benutten is het van belang dat zoveel mogelijk mensen uit onze wijk weten hoe de AED werkt. De ervaring leert dat een AED in de meeste gevallen (80%) wordt gebruikt om mensen uit eigen familie of vrienden kring te reanimeren.

Voor geĂ¯nteresseerden worden er jaarlijks (in maart) in samenwerking met Stichting Heartsafe Nuenen enkele AED-Reanimatie cursussen gegeven in De Dassenburcht.

De kosten voor deze cursus bedragen € 15,- voor leden.

Voor cursus data, raadpleeg onze Agenda. Een cursus kan doorgaan bij minimaal 8 aanmeldingen. Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus uitgesteld.

Interesse? Meldt u aan of vraag nadere informatie via ons contactformulier.

 

Een slecht werkman geeft zijn gereedschap de schuld...